Programování

 

Programovací jazyky.

Program v operačním systému MS-DOS je posloupnost čísel (instrukcí) pro CPU - tzv. strojový kód.


Programem v programovacím jazyce chápeme posloupnost příkazů tohoto jazyka zapsanou ve zdrojovém textu. Tento zdrojový text se musí přeložit do strojového kódu, který může CPU provádět. 

Typy překladačů do strojového kódu:
Interpret každý řádek zdrojového textu se přeloží do strojového kódu a hned provede (interpretuje) 
Compiler zdrojový text se nejprve celý přeloží (zkompiluje) do strojového kódu a ten se pak provádí 

Rozdělení programovacích jazyků:
Strojově orientované jazyky (ASSEMBLER) 


-program je posloupnost základních příkazů (instrukcí) zapsaných zkratkami, které reprezentují strojový kód - CPU je může přímo provádět 

Př.: část programu v ASSEMBLERU 
  mov ax,305h uložení čísla do registru
  out 60h,al výstup čísla přes port
 
Vyšší programovací jazyky 
-program je posloupnost pro člověka srozumitelných příkazů, které často představují mnoho instrukcí strojového kódu 


Základní (BASIC) 

Př.: část programu v BASICU 
  10 LET A=A+1
  20 IF A<10 GOTO 10


Strukturované (PASCAL, FORTRAN, C) 

Př.: část programu v jazyce PASCAL 
  a:=i+1
  for i:=1 to a do ...


Objektově orientované (TURBO PASCAL, C++) 

Př.: část programu v jazyce C++ 
 for (j = 0; j < width; j++, off += 2)
  pokeb(vseg, off, savechars[i][j]); 

Kontakt

Zdeněk Sovadina

zdeneksov@volny.cz

Osvobození 142
691 10 Kobylí

Vyhledávání

© SOZDA 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode