Tabulka

Zálkadní tagy

<TABLE> Párový tag, který začíná tabulku.

<TR> Párový tag, který začíná a končí řádek tabulky. (TR znamená table row, čili řádek).

<TD> Tag buňky tabulky.

 

Př.:

<TABLE>
<TR> <TD>Obsah buňky</TD> <TD>Obsah buňky vpravo</TD> </TR>
<TR> <TD>Obsah - levá spodní</TD> <TD>Obsah - pravá spodní</TD> </TR>
</TABLE>

 

Šířka tabulky:

<TABLE width="600">  rozměr v pixelech

<TD width="100">    rozměr buňky v bodech

<TD width="20%">    rozměr buňky v procentechcelé tabulky

 

Atributy tagu <TD>

atribut tagu   význam možné hodnoty
align horizontální zarovnání left, center, right, justify (= do bloku)
valign vertikální zarovnání top, middle, bottom, baseline (účaří prvních řádků je zarovnáno)
width minimální šířka buňky počet pixelů, procento šířky tabulky
height minimální výška řádku počet pixelů
style obecný atribut CSS, kterým se dá udělat všechno jakýkoliv popis CSS stylu, ale většinou to nefunguje úplně přesně
nowrap obsah buňky se nebude zalamovat bez hodnoty (prostě se tam jenom napíše )
background obrázek na pozadí URL obrázku, funguje v IE od verze 3 a v NN až od verze 4
bgcolor barva pozadí jakákoliv barva
bordercolor barva rámečku
bordercolorlight světlejší a tmavší vykreslovací barva rámečku, přehlušuje bgcolor
bordercolordark

 

Atribut tagu <TABLE>

<table cellpadding="20" border="2" rules="rows" cellspacing="1" frame="void" align="left">

atribut tagu <table> význam možné hodnoty
align obtékání tabulky ostatním textem, totéž co "align" u "img" (obrázků) right -- tabulka bude vpravo a bude obtékána zleva
left -- obtékání zprava
center -- vystředění tabulky bez obtékání
cellpadding vnitřní okraj buněk počet pixelů
cellspacing vnější okraj buněk počet pixelů
border šířka rámečku okolo tabulky počet pixelů
width šířka tabulky počet pixelů nebo procent šířky stránky
background, bgcolor, bordercolor, bordercolorlight, bordercolordark totéž, co u vlastností buněk

Kontakt

Zdeněk Sovadina

zdeneksov@volny.cz

Osvobození 142
691 10 Kobylí

Vyhledávání

© SOZDA 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode