Tercie

 Úvod

Úvod do studia, Základní pravidla a bezpečnost práce, řád učebny

Historie počítačů, HARDWARE - základní rozdělení - opakování

SOFTWARE - základní rozdělení - opakování

Operační systémy, Win 98, Win 2000, Win XP - opakování 

Zpracování textu, tvorba el. dokumentu

Zpracování textu, úprava dokumentu, předtisková příprava

Vyhledání zápis, označení citací

Vytvoření čtenářského deníku - el.dokumenty

Elektronické knihovny, literatura na NETu

Evropská města a My

Mapa Londýna, Berlína, spoje, cesty

Významné kult. Památky, popis propagace

Dopravní prostředky, jízdné

Vstupenka (samostatná práce)

Zábavná matematika

Jednoduchá tabulka + úpravy

Vkládání objektů - obrázek, tabulka, matematické vzorce (MS Equation)

Matematika na NETu

Tajemná planeta Země

Kreslení a úprava objektů

Práce s objekty

Vkládání textu a text. pole

Překladové slovníky na NETu

Práce redaktora - aneb, jak se dělá časopis

Vyhledávání informací - vyhledávače, portály

Zpracování a příprava stránky

Časopis

Malujeme na PC

Vektorová grafika

Kreslení objektů podle předlohy

Barvy a jejich pravidla

Společenské události

Prohlubování dovedností s objekty

Úprava fotografie, výřez, zpracování

Propojení textu a grafiky

Grafika na NETu

Prázdniny a dovolená

Vyhledávání informací - vyhledávače, portály

Editace tabulky, vkládání dat

Nabídka (vlastní leták, brožura)

Možnosti cestování, vyhledání spojů

Samostatná práce - moje dovolená

Kontakt

Zdeněk Sovadina

zdeneksov@volny.cz

Osvobození 142
691 10 Kobylí

Vyhledávání

© SOZDA 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode