Sexta

Funkce

Funkce.exe - program na vykreslování průběhu 1-3 funkcí. Možný export do BMP.

Exponenciální a logaritmické fce a rovnice

T - Exponenciální funkce.doc

T - Logaritmické funkce.doc

PŘ - Exponenciální a logaritmické funkce.doc

T - Exponenciální rovnice a nerovnice.doc

PŘ - Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice.doc

Goniometrie

T - Orientovaný úhel.pdf

T - Goniometrické funkce.pdf

T - Jednotková kružnice - základ.xls

T - Jednotková kružnice - odvození grafu sin a cos.xls

T - Goniometrie - grafy funkcí sin, cos, tg, cotg.xls

Goniometrické vzorce

PŘ - Goniometrické vzorce 1.pdf

PŘ - Goniometrické vzorce 2.pdf - dvojnásobný a poloviční argument

ŘP - Goniometrické vzorce.pdf

Kontakt

Zdeněk Sovadina

zdeneksov@volny.cz

Osvobození 142
691 10 Kobylí

Vyhledávání

© SOZDA 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode