Kvinta - tématický plán     (k 25.8.2008)

 Předpokládané termíny pís. prací

1. písemná práce - do 15.11.2008

2. písemná práce - do 15.1.2009

3. písemná práce - do 15.4. 2009

4. písemná práce - do 15.6.2009

 

 1. Základní poznatky z matematiky (září - listopad)

Úvod do studia

Číselné obory

Druhá a třetí odmocnina

Absolutní hodnota reálného čísla

Množiny a zobrazení

Intervaly

Výrok, přímý důkaz, důkaz sporem

Elementární teorie čísel

Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem

Mnohočleny

Lomené výrazy

Práce s lomenými výrazy

2. Rovnice a nerovnice (prosinec - duben)

Rovnice, nerovnice a jejich řešení

Lineární rovnice a nerovnice

Soustavy lineárních rovnic

Rovnice a nerovnice v součinovém tvaru

Rovnice a nerovnice v podílovém tvaru

Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Rovnice a nerovnice se dvěma neznámými

Lineární rovnice se dvěma neznámými, soustavy

Grafické řešení soustav

Kvadratické rovnice

Rovnice vyšších stupňů

Některé rovnice a nerovnice, které lze převést na kvadratické a lineární rovnice

Použití substituce

Rovnice s parametrem

3. Planimetrie (duben - červen)

Přímka, polorovina, úhel

Vzájemná poloha přímek

Trojúhelník

Čtyřúhelník

Kružnice, kruh a jejich části

Obvod, obsah rovinných obrazců

Euklidovy věty, Pythagorova věta

Množiny bodů dané vlastnosti

Jednoduché geometrické konstrukce

Konstrukční úlohy

Konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelníku, kružnice

 Závěrečné opakování

 

 

Kontakt

Zdeněk Sovadina

zdeneksov@volny.cz

Osvobození 142
691 10 Kobylí

Vyhledávání

© SOZDA 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode